αἰγίβοτος

in α

COMPOUND: αἰγίβοτος, ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘grazed by goats’
ETIMOLOGY: noun root αἰγ- (αἴξ. αἰγός) ‘goat’ + -ι- + verbal root βο- (βόσκω) ‘feed, graze’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Od. IV, 606; XIII, 246
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) tatpurusa (V-governing)
NOTES: linking element -ι-