αἰειγενέτης

in α

COMPOUND: αἰειγενέτης, -ου
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘everlasting’
ETYMOLOGY: αἰεί ‘ever’ + verbal stem γενε- (γενέσθαι, γίγνομαι) ‘come into being’ + noun suf. -της, -του
OCCURRENCE: Il. II, 400; VII, 53; XIV, 244, 333; XVI, 93; Od. II, 432; XIV, 446; XXIV, 373.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl., dat. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: epith. of the gods