αἰολοθώρηξ

in α

COMPOUND: αἰολοθώρηξ, -ηκος
CATEGORIZATION: N [A+N]
MEANING: ‘with glancing breastplate’
ETIMOLOGY: adj. stem αἰόλο- (αἰόλος, -η, -ον) ‘glancing’ + θώραξ, -ακος ‘breastplate’
OCCURRENCE: Il. IV, 489; XVI, 173
CASE: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: the form with -η- is Ionic