αἰολομίτρης

in α

COMPOUND: αἰολομίτρης, -ου
CATEGORIZATION: N (A+N+Suf.)
MEANING: ‘with glittering girdle’
ETIMOLOGY: adj. stem αἰόλο- (αἰόλος, -η, -ον) ‘glittering’ + noun root μίτρ- (μίτρη, -ης) ‘a band or girdle round the waist and abdomen’ + noun suf. -ης, ου
OCCURRENCE: Il. V, 707
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: