αὐτάγρετος

in α

COMPOUND: αὐτάγρετος, -ον
CATEGORIZATION: A [Pro+V+Suf]
MEANING: ‘self-chosen, left to one’s choice’
ETYMOLOGY: pronoun root αὐτ- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’ + verbal root άγρε- (ἀγρέω) ‘take, seize’ + adj. suf. -τος, -ον
OCCURRENCE: Od. XVI, 148
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: poet. for αὐθαίρετος