Αὐτομέδων

in α

COMPOUND: Αὐτομέδων, -οντος
CATEGORIZATION: N [Pro+V+Suf]
MEANING: ‘Automedon, son of Diōres, charioteer of Achilles’ (self-ruler)
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, αὐτή, αὐτό) ‘self’ + verbal root μέδ- (μέδω) ‘rule over’ + m. noun suf. -ων, -οντος
OCCURRENCE: Il. IX, 209; XVI, 219; XVII, 429, 452, 459, 468, 469, 474, 483, 498, 525, 536; XIX, 392, 397; XXIII, 563; XXIV, 474, 574, 625
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: