αὐτοσχέδιος

in α

COMPOUND: αὐτοσχέδιος, -α, -ον
CATEGORIZATION: A [Pro+A]
MEANING: ‘hand to hand, close fight’
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’, ‘the same’ + σχέδιος, –α, –ον ‘near, hard by’
OCCURRENCE: Il. XII, 192; XV, 386, 510, 708, 746; XVII, 294; Od. XI, 536
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg., acc. f. sg. (Adv) 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: