αὐτοχόωνος

in α

COMPOUND: αὐτοχόωνος, -ον
CATEGORIZATION: A [Pro+N+Suf]
MEANING: ‘rudely cast’, ‘massive’
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’ + noun root χοων- (χόανος, -ου) ‘melting-pot’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXIII, 826
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: