αὐτόματος

in α

COMPOUND: αὐτόματος, –ον
CATEGORIZATION: A [Pro+V+Suf]
MEANING: ‘acting of one’s own will, of oneself
ETYMOLOGY: pronoun stem αὐτο- (αὐτός, -ή, -ό) ‘self’ + verbal root μα- (μάομαι, μέμονα) ‘seek after, seek for‘ + adj. suf. -τος, –ον
OCCURRENCE: Il. II, 408; V, 749; VIII, 393
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) pl., nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: