γλακτοφάγος

in γ

COMPOUND: γλακτοφάγος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘living on milk’
ETYMOLOGY: noun root γλακτο- (=γαλακτο-, γάλα,  -κτος) ‘milk’ + verbal root φαγ- (ἔφαγον) ‘eat’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIII, 6 
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: