διοτρεφής

in δ

COMPOUND: διοτρεφής, -ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘fostered, cherished by Zeus’
ETYMOLOGY: noun stem Διο- (Ζεύς, Διός) ‘Zeus’ + verbal root τρεφ- (τρέφω) ‘bring up, cherish’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. I, 176; II, 98, 196, 445, 660, 847; IV, 280, 338; V, 463, 464; VII, 109; IX, 229, 607; X, 43; XI, 648, 653, 819; XII, 355; XIII, 427; XIV, 27; XVII, 12, 34, 238, 652, 679, 685, 702; XXI, 75, 223; XXIII, 581, 594; XXIV, 553, 635, 803; Od. III, 480; IV, 26, 44, 63, 138, 156, 235, 291, 316, 391, 561; V, 378; VII, 49; X, 266, 419; XV, 64, 87, 155, 167, 199; XXII, 136; XXIV, 122.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., voc. m. sg., nom. pl., gen. m. pl., dat. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: