δολιχήρετμος

in δ

COMPOUND: δολιχήρετμος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘long-oared’
ETYMOLOGY: adj. root δολιχ- (δολιχός) ‘long’ + noun stem ἐρετμό- (ἐρετμός, -οῦ) ‘oar’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IV, 499; VIII, 191, 369; XIII, 166, 369; XIX, 339, XXIII, 176.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. pl., nom. m. pl., gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: the initial vowel of the second constituent is lengthened