εεἰκόσορος

in ε

COMPOUND: ἐεικόσορος, –ον
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘with twenty oars’
ETYMOLOGY: εἴκοσι ‘twenty’ + noun root ἐρέσ/ορέ (cf. ἐρέσσω, ἐρέτ-ης) ‘rowers’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IX, 322
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: poet. ἐεικόσορος