εἰναέτης

in ε

COMPOUND: εἰναετής, –ές, or εἰναέτης, –ες 
CATEGORIZATION: A [Num+N+Suf]
MEANING: ‘of nine years’
ETYMOLOGY: εἰνα- (= ἐνα for ἐννέα ‘nine’) + noun root ετ- (ἔτος) ‘year’ + adj. suf. –ης, –ες 
OCCURRENCE: Il. XVIII, 400; Od. III, 118; V, 107; XIV, 240; XXII, 228
CASE/GENDER/NUMBER: nom./acc. n. sg. (adv.)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: in Hom. only used as an adv. ‘nine years long’