εὐεργής

in ε

COMPOUND: εὐεργής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘well-wrought, well-made’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root εργ- (ἔργον) ‘labour’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. V, 585; XIII, 399; XVI, 743; XXIV, 396; Od. IV, 695; VIII, 567; IX, 202, 279; XI, 70, 106, 159, 434 (εὐεργός, -όν); XII, 166, 305; XIII, 224; XV, 33, 422 (εὐεργός, -όν); XXII, 319; XXIII, 234; XXIV, 202, 274 (εὐεργός, -όν)
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sing., nom. f. (target gender; εὐεργός, -όν) sg., gen. m. sg., gen. n. pl., acc. f. (target gender) sg., acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: also in the form εὐεργός, -όν