εὐηγεσίη

in ε

COMPOUND: εὐηγεσίη, -ης = εὐηγεσία, -ας
CATEGORIZATION: N [Adv+N]
MEANING:good leadership
ETYMOLOGY: εὐ ‘well’ + ἡγεσίη (ἡγεσίη, -ης = ἡγεσία = ἥγησις) ‘command’
OCCURRENCE: Od. XIX, 114
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: