εὐκέατος

in ε

COMPOUND: εὐκέατος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘easily cleft or split’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + verbal root κέα- (κεάζω) ‘to split, cleave wood’ + adj. suf. τος, –τον
OCCURRENCE Od. V, 60
CASE: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: