εὐκτίμενος

in ε

COMPOUND: εὐκτίμενος, -η, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘good to dwell in’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + κτίμενος, -α, -ον (κτίζω) ‘found, build’
OCCURRENCE: Il. II, 501, 505, 546, 569, 570, 712; VI, 13, 391; VIII, 288; IX, 129, 271; XXI, 40, 77, 433; Od. III, 4; IV, 342, 476; VI, 315; VIII, 283; IX, 130, 533; X, 474; XV, 129; XVII, 133, 611; XXII, 52; XXIII, 259; XXIV, 214, 226, 336, 377
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg., dat. f. sg., acc. m. sg., acc. f. sg., acc. n. sg., acc. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: