εὐπατέρεια

in ε

COMPOUND: εὐπατέρεια, -ας
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘daughter of a noble sire’
ETIMOLOGY: εὖ ‘good, well’ + noun stem πατέρ- (πατήρ, πατρός) ‘father’ + fem. nom. suf. -εια, -είας
OCCURRENCE: Il. VI, 292; Od. XI, 235; XXII 227
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg., acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: