εὐπλόκαμος

in ε

COMPOUND: εὐπλόκαμος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘with goodly locks, fair haired’
ETYMOLOGY: : εὖ ‘well’ + noun root πλόκαμ- (πλόκαμος, -ου) ‘lock, braid’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VI, 380, 385; XI, 624; XIV, 6; XVIII, 48; XXII, 442, 449; Od. I, 86; V, 30, 58, 61 (-εῦσα),125, 390; VI, 135, 198, 222, 238; VII, 41, 246; IX, 76; X, 136, 144; XI, 8; XII, 132, 150, 449; XX, 80
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg., dat. f. sg., dat. f. pl., nom. f. pl.
HEADEDNESS:  exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of goddesses and women