εὐρυσθενής

in ε

COMPOUND: εὐρυσθενής, –ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:of far-extended might, mighty’ in Hom. always of Poseidon
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + σθεν- (σθένος, –εος) ‘strength, might’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. VII, 455; VIII, 201; Od. XIII, 140
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: attributive –  bahuvrῑhi
NOTES: Εὐρυσθεύς short form for Εὐρυσθένης,  in Il. VIII, 363; XV, 639; XIX, 123, 133