εὐρυμέτωπος

in ε

COMPOUND: εὐρυμέτωπος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘broad-fronted’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + noun root μέτωπ- (μέτωπον, also μέτωπος, -ου – μετά, ὤψ) ‘the space between the eyes; front, face’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: II. X, 292; XX, 495; Od. III, 382; Od. XI, 289; XII, 262, 355; XX, 212
CASE: acc. f. (target gender) sg., gen f. pl., acc. f. pl., nom. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: