εὐρυπυλής

in ε

COMPOUND: εὐρυπυλής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with broad gates’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + noun root πυλ- (πύλη,-ης) ‘gate’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XXIII, 74; Od. XI, 571
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: