εὐρυόδεια

in ε

COMPOUND: εὐρυόδεια, -ης
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with broad ways’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, –εῖα, –ύ) ‘wide, broad’ + noun root ὁδ- (ὁδός, -οῦ) ‘way, road’ + f. adj. suf. -εια
OCCURRENCE: Il. XVI, 635; Od. III, 453; X, 149; XI, 52
CASE: gen. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: