Εὐρύμαχος

in ε

COMPOUND: Εὐρύμαχος, -ου
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘Eurymachus’ 
ETIMOLOGY: εὐρύ- (εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ) ‘wide, broad’ + verbal root μαχ- (μάχομαι) ‘fight’ + adj. suf. -oς, -ον
OCCURRENCE: Od. I, 399, 413; II, 177, 209; XV, 17, 519; XVI, 345, 434; XVII, 257; XVIII, 65, 244, 251, 295, 349, 387, 396; XX, 359, 364; XXI, 186, 245, 257, 277, 320, 331; XXII, 44, 61, 69
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: