Εὐρύνομος

in ε

COMPOUND: Εὐρύνομος, -ου
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Eurynomus’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρύ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide’ + verbal root νομ- (νέμω) ‘distribute (but here in the meaning ‘rule’ risen from νόμος ‘rule, law (< right/just part of sth.)’ + noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Od. II, 22; XXII, 242
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: