εὐρύπορος

in ε

COMPOUND: εὐρύπορος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with broad ways’
ETIMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -ύ) ‘wide, broad’ + πορ- (πόρος, -ου) ‘narrow part of the sea, strait’ (from πείρω ‘pierce, run through’) + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XV, 381; Od. IV, 432; XII, 2
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: