εὐρύχορος

in ε

COMPOUND: εὐρύχορος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with broad places, spacious’
ETYMOLOGY: adj. stem εὐρυ- (εὐρύς, -εῖα, -υ) ‘wide,broad’ + χορο- (χορός, -οῦ, prob. also  χῶρος, -ου) ‘place, land’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 498; ? 299; IX, 478; Od. IV, 635; VI, 4; XI, 256, 265; XIII, 414; XV, 1; XXIV, 468.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.,  dat. f. sg., acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: