εὐφραδής

in ε

COMPOUND: εὐφραδής, –ές
CATEGORIZATION: A [Adv+A+Suf]
MEANING:expressing oneself correctly or accurately
ETIMOLOGY: εὖ ‘well’ + verbal root φραδ- (φράζω) ‘point out, show, declare’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XIX, 352
CASE/GENDER/NUMBER: used as an Adv. (εὐφραδέως)
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: