εὐχροής

in ε

COMPOUND: εὐχροής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘bright-colored’
ETYMOLOGY: εὐ ‘well’ + noun root χρο- (χρόα) ‘colour’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. 14, 24
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION:
attributive – bahuvrῑhi
NOTES: