εὐῶπις

in ε

COMPOUND: εὐῶπις, –ιδος
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘fair, comely’
ETYMOLOGY: εὐ ‘well’ + noun root ῶπ (ὤψ, ὠπός) ‘eye’+ adj. suf. -ις, ιδος (only feminine) 
OCCURRENCE: Od. VI, 113, 142
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: