εὔπλοια

in ε

COMPOUND: εὔπλοια, -ας
CATEGORIZATION: N [Adv+N/V+Suf]
MEANING: ‘a fair voyage’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root *πλο- (πλόος/πλέω) ‘sailing, voyage’ + fem. noun suf. -ία, -ίας
OCCURRENCE: Il. IX, 362
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: poet. εὐπλοΐη. Etymology by Chantraine