ἐΰσσελμος

in ε

COMPOUND: εὔσσελμος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING: ‘well-benched or –decked’
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root σελμ- (σέλμα, -ατος) ‘the upper planking of a ship, deck’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 170, 358, 613; VII, 84, 419; IX, 231, 683; XI, 193, 208; XIV, 97, 106; XV, 476; XVI, 1; XVII, 454; Od. II, 390, 414; IV, 409; VIII, 500; IX, 127, 148, 544, 555; XII, 358; XIV, 345; XVII, 160, 249; XIX, 243; XXIV, 117
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.; acc. f. pl., nom. f. pl.; gen. f. pl., dat. f. sg
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: Hom. always in ep. form. ἐΰσσελμος, ον = εὔσελμος; epith. of ships