εὔστρεπτος

in ε

COMPOUND: εὔστρεπτος, Ep. ἐΰστρ-, ον   
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘well-twisted, of leathern ropes’
ETIMOLOGY: εὖ ‘well’ + verbal root στρεπ- (στρέφω) ‘turn’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Od. II, 425; XV, 291
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: