εὔτυκτος

in ε

COMPOUND: εὔτυκτος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘well-made
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + verbal adjective τυκτος (τυκτός, -ή, -όν) ‘made, built’ (< τεύχω)
OCCURRENCE: Il. VIII, 44; X, 566; XIII, 26, 240; XV, 480; XVI, 137; Od. IV, 123; XIV, 276; XXII, 123
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift