ζαφλεγής

in ζ

COMPOUND: ζαφλεγής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+N/V+Suf]
MEANING: ‘full of fire’
ETYMOLOGY: ζά (Aeol. for διά) ‘very’ + noun root φλεγ- (φλέγος, -εος) ‘flame’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XXI, 465
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrīhi
NOTES: etimology is not clear; φλέγος is probably a back-formation based on SM -φλεγ-ής (cf. poetic verb φλέγω ‘to burn, burn up’)