κακοεργία

in κ

COMPOUND: κακοεργία, -ας
CATEGORIZATION: N derived from κακοεργός
MEANING: ‘wickedness, villany, malice’
OCCURRENCE: Od. XXII, 374
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. sg.
NOTES: s. κακοεργός