κακομήχανος

in κ

COMPOUND: κακομήχανος, -ον
CATEGORIZATION: A [A/N+V+Suf]
MEANING: ‘mischief-plotting, mischievous, baneful’
ETYMOLOGY: adj./noun stem κακο- (κακός) ‘bad, ill’ + verbal root μηχαν- (μηχανάομαι) ‘make by art, construct, build’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. VI, 344; IX, 257; Od. XVI, 418 
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg., voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (adjunct-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES:

,