καλλίθριξ

in κ

COMPOUND: καλλίθριξ, -τριχος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘with beautiful manes’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + θρίξ, τριχός hair’
OCCURRENCE: Il. V, 323; VIII, 348, 433, 503; X, 491; XI, 280, 531; XIII, 819; XVII, 504, 624; XVIII, 223; XXIII, 525, 530; Od. III, 475; V, 380; IX, 336, 469; XV, 215
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl., acc. m. (target gender) pl., acc. m. (target gender) du., nom. m. (target gender) pl., gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element