καλλίκομος

in κ

COMPOUND: καλλίκομος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘beautifulhaired
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + noun root κομ- (κόμη) ‘hair of the head’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 449; Od. XV, 58
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element