καλλίσφυρος

in κ

COMPOUND: καλλίσφυρος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘beautiful-ankled’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + noun root σφυρ- (σφυρόν) ‘ankle’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. IX, 557, 560; XIV, 319; Od. V, 333; XI, 603
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., nom. f. (target gender) sg., gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element; accent shift