καλλίχορος

in κ

COMPOUND: καλλίχορος, -ον 
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with fair dancing-grounds’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + noun root χορ- (χορός‘dance’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XI, 581
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: reduplication of -λ-, -ι- linking element