καλλιγύναιξ

in κ

COMPOUND: καλλιγύναιξ, -αικος
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with beautiful women’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + noun root γυναικ- (γυνή) ‘woman’ + adj. suf. -ς
OCCURRENCE: Il. II, 683; III, 75, 258; IX, 447; Od. XIII, 412
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element