καλλιπλόκαμος

in κ

COMPOUND: καλλιπλόκαμος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: with beautiful locks’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + πλόκαμος ‘lock or braid of hair’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIV, 326; XVIII, 402, 592; Od. X, 220, 310
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg., dat. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element