καλλιρέεθρος

in κ

COMPOUND: καλλιρέεθρος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘beautifully flowing’
ETYMOLOGY: adj. root καλ(λι)- (καλός) ‘beautiful’ + noun root ρεεθρ- (ῥέεθρον) a river, stream’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. X, 107; XV, 295
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: in the first member λ reduplication, ι- linking element