κελαινεφής

in κ

COMPOUND: κελαινεφής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘black with clouds’
ETYMOLOGY: adj. stem κελαι(νο)- (κελαινός) ‘black’ + noun root νεφ- (νέφος) ‘cloud’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. I, 397; II, 412; IV, 140; V, 798; VI, 267; XI, 78; XIV, 437; XV, 46; XVI, 667; XXI, 167; XXII, 178; XXIV, 290; Od. IX, 552; XI, 36, 153; XIII, 25, 147
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. sing., dat. m. sing., acc. m. sg., acc. n. sing., voc. m. sing.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: with syllabic overlapping for *κελαινο-νεφής