κεντρηνεκής

in κ

COMPOUND: κεντρηνεκής, ές
CATEGORIZATION: A [N+A]
MEANING: ‘spurred or goaded on’
ETYMOLOGY: noun root κεντρ– (κέντρον)‘horse-goad’ + ἠνεκής ‘bearing onwards’
OCCURRENCE: Il. V, 752, VIII, 396
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: