Κλυτομήδης

in κ

COMPOUND: Κλυτομήδης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Klytomedes’ (anthrop.)
ETYMOLOGY: adj. stem κλυτο- (κλυτός) ‘renowned, glorious’ + verbal root μηδ- (μήδομαι) ‘to be minded, intend’ + m. noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. XXIII, 634
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: