κλυτοτέχνης

in κ

COMPOUND: κλυτοτέχνης, -ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘famous for his art’
ETYMOLOGY: adj. stem κλυτο- (κλυτός) ‘renowned, glorious’ + noun root τεχν- (τέχνη) ‘art, skill’ + m. noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. I, 571; XVIII, 143, 391; Od. VIII, 286
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: epith. of Hephaestus