κορυθαίολος

in κ

COMPOUND: κορυθαίολος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘moving the helmet quickly’
ETYMOLOGY: noun root κορυθ- (κόρυς) ‘helmet’ + verbal root αἰολ- (αἰόλλω) ‘to shift rapidly to and fro, variegate’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 816; III, 83, 324; V, 680, 689; VI, 116, 263, 342, 359, 369, 440, 520; VII, 158, 233, 263, 287; VIII, 160, 324, 377; XI, 315; XII, 230; XV, 246, 504; XVII, 96, 122, 169, 188, 693; XVIII, 21, 131, 284; XIX, 134; XX, 38, 430; XXII, 232, 249, 337, 355, 471
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: epith. of Hector; once of Ares, XX, 38